Paket Cijena Broj korisnika UKUPNO
Evidencija rada - Paket BIZ25 1.800,00 kn 1 1.800,00 kn
Dodatna licenca 300,00 kn
+
-
0,00 kn

Dodatni moduli

Podaci za službenu ponudu