Paket Cijena Broj korisnika UKUPNO
Evidencija rada - Paket BIZ10 800,00 kn 1 800,00 kn
Dodatna licenca 300,00 kn
+
-
0,00 kn

Dodatni moduli

Podaci za službenu ponudu